Innovative Programs

ଅଭିନବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, କମ୍ପାନୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଲିଗୋ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ସୋଡିୟମ୍ ହାୟାଲୁରୋନାଟ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ମଲିକୁଲାର୍ ଓଜନ ସୋଡିୟମ୍ ହାୟାଲୁରୋନାଟ୍, HA ପ୍ଲସ୍, ଟ୍ରେମ୍ HA ପରି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରିଛି |2018 ରେ, କମ୍ପାନୀ ସୋଡିୟମ୍ ହାୟାଲୁରୋନାଟ୍ ର ବଜାର ଅଂଶକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାବେଳେ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଚେନକୁ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ନବୀକରଣର ଏକ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା |ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ R&D କେନ୍ଦ୍ର ନବୀକରଣ ଜାରି ରଖିବ |

ଅନୁସନ୍ଧାନ

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |

Tel ଫୋନ୍ |

0086-537-3198506

Address ଠିକଣା

ଉଚ୍ଚ ଗତିର ରେଳର ନୂତନ ଅର୍ଥନ Development ତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର, କୁଫୁ, ଜିନିଙ୍ଗ, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ |

Email ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ |

code