International Market

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର |

2

ଆମର ସୋଡିୟମ୍ ହିଆଲୁରୋନାଟ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୁଷ୍ଟିକର ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 420 ଟନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ, Russia ଷ, ଜର୍ମାନୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଭାରତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି |

ଅନୁସନ୍ଧାନ

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |

Tel ଫୋନ୍ |

0086-537-3198506

Address ଠିକଣା

ଉଚ୍ଚ ଗତିର ରେଳର ନୂତନ ଅର୍ଥନ Development ତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର, କୁଫୁ, ଜିନିଙ୍ଗ, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ |

Email ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ |

code