The origin of hyaluronic acid skin care products

ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଚର୍ମ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି |

2021-10-12

ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ମେୟର (କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭରସିଟିର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର) ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇଥିଲା |1934 ରେ ବୋଭାଇନ୍ ଭିଟ୍ରଏସ୍ ଶରୀରରୁ |

1

1. ମଣିଷମାନେ କେବେ ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲେ?ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଉତ୍ପତ୍ତି କ’ଣ?
ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ମେୟର (କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭରସିଟିର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର) ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇଥିଲା |1934 ରେ ବୋଭାଇନ୍ ଭିଟ୍ରଏସ୍ ଶରୀରରୁ। ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅମୂଲ୍ୟ ମଲିକୁଲାର୍ ଗଠନ ଏବଂ ଫିଜିକୋକେମିକାଲ୍ ଗୁଣ ସହିତ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଗଣ୍ଠି ଲବ୍ରାଇଟ୍ କରିବା, ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କାନ୍ଥର ବିସ୍ତାରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଜଳ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ର ବିସ୍ତାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା | , କ୍ଷତ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଏକ ବିଶେଷ ଜଳ-ଲକିଂ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କାରକ ଭାବରେ ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ |

2. ମଣିଷ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କି?ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ବ hy ଼ିବା ସହିତ ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ କାହିଁକି କମିଯାଏ?
ମାନବ ଚର୍ମର ଡର୍ମିସ୍ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ |ବୟସ ବ with ିବା ସହିତ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଜଳର ଅଭାବ, ଚର୍ମରୋଗ, ଚମକ ଏବଂ ଅଳିଆ ଚର୍ମ, ଅସମାନ ଚର୍ମର ସ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ |

3. ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କି?
ମାନବ ଚର୍ମରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଚର୍ମର ପାଚିବା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ |ଏହା ଚର୍ମର ପୁଷ୍ଟିକର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ, ନରମ, ଚିକ୍କଣ, କୁଞ୍ଚନମୁକ୍ତ ଚର୍ମ ଆଣିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ବ increasing ାଇଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ରୋକିଥାଏ - ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଟ୍ରାନ୍ସଡର୍ମାଲ୍ ଅବଶୋଷଣ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ |ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ଅବଶୋଷଣରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ |

4. ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ପ୍ରୟୋଗ ପରିମାଣ |
ଏହା ଜଣା ଯେ ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି% ୦% (ୟୁରୋପରେ ଗଭୀର ମଶ୍ଚରାଇଜିଂର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ)
ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଏକାଗ୍ରତା ଅଧିକ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ କମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ |ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଏହା ଚର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ତେଣୁ ହାୟାଲୁରାନିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ମାତ୍ରା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ |ସାଧାରଣତ 1-2 1-2 ବୁନ୍ଦା ପୁରା ମୁହଁ ଏବଂ ବେକରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ନଚେତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ହିଆଲୁରାନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଶୋଷିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚର୍ମ ଉପରେ ବୋ burden ପଡ଼ିବ |
ବିଭିନ୍ନ ମଲିକୁଲାର ଆକାରର ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |

5. ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକରେ ଥିବା ହିଆଲୁରାନିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଠାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ, ବାହାର କରିବାର ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି ଅଛି:
ପ୍ରଥମେ, ପଶୁ ତନ୍ତୁରୁ;
ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାଇକ୍ରୋବାୟାଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଠାରୁ;
ତୃତୀୟତ chemical, ରାସାୟନିକ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧିତ |

ଅନୁସନ୍ଧାନ

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |

Tel ଫୋନ୍ |

0086-537-3198506

Address ଠିକଣା

ଉଚ୍ଚ ଗତିର ରେଳର ନୂତନ ଅର୍ଥନ Development ତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର, କୁଫୁ, ଜିନିଙ୍ଗ, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ |

Email ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ |

code